Word of Mouth Marketing

Word of Mouth Marketing yani ağızdan ağıza pazarlama, bir firma ya da ürün ile ilgili bilgilerin tüketiciler tarafından.....

Word of Mouth Marketing