Word of Mouth Marketing

Word of Mouth Marketing yani ağızdan ağıza pazarlama, bir firma ya da ürün ile ilgili bilgilerin tüketiciler tarafından.....

Word of Mouth Marketing

Word-of-mouth (WOM) marketing, ağızdan ağıza pazarlama olarak da adlandırılır, ürün veya hizmet hakkında kişiden kişiye bilgi aktarımı yoluyla yapılan bir pazarlama türüdür. Bu tür pazarlama, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında gerçek deneyimlerini paylaştıkları bir sosyal ağ veya sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. WOM pazarlama, ürün veya hizmet hakkında doğrudan müşteriden müşteriye bilgi aktarımının yapıldığı bir pazarlama taktiğidir ve genellikle etkili bir pazarlama aracı olabilir, çünkü bu tür bilgi paylaşımları genellikle güvenilir ve inandırıcıdır.

WOM pazarlama, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında gerçek deneyimlerini paylaştıkları bir sosyal ağ veya sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. Bu, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında gerçek deneyimlerini paylaştıkları bir sosyal ağ veya sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. Bu tür bilgi paylaşımları, genellikle güvenilir ve inandırıcıdır, çünkü müşteriler ürün veya hizmeti kendi deneyimleriyle değerlendirirler.

WOM pazarlama, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında gerçek deneyimlerini paylaştıkları bir sosyal ağ veya sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. Bu tür pazarlama, müşterilerin ürün veya hizmet hakkında gerçek deneyimlerini paylaştıkları bir sosyal ağ veya sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. Bu tür bilgi paylaşımları, genellikle güvenilir ve inandırıcıdır, çünkü müşteriler ürün veya hizmeti kendi deneyimleriyle değerlendirirler.