Julian Assange | Googleaks

Bu olağanüstü kitap, karşı karşıya gelişlerinin hikayesini ve hepimiz için önemini anlatıyor.

Julian Assange | Googleaks

Julian Assange'ın "Googleaks" adlı kitabı, teknolojinin insanlar üzerindeki etkisini ve bu teknolojinin gizlilik ve özgürlük üzerindeki etkilerini ele alan bir kitaptır. Kitap, özellikle Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcı verileri üzerindeki kontrolünü ve bu verilerin nasıl kullanıldığını tartışmaktadır.

Assange, kitapta Google'ın kullanıcılarının verilerini nasıl topladığını, depoladığını ve analiz ettiğini açıklamaktadır. Ayrıca, Google'ın bu verileri nasıl kullanarak reklamcılık ve pazarlama faaliyetleri için kullanıcı profilleri oluşturduğunu ve bu profillerin nasıl satıldığını ele almaktadır.

Kitapta, Assange ayrıca teknolojinin gizlilik ve özgürlük üzerindeki etkilerini de tartışmaktadır. Assange, Google ve diğer teknoloji şirketlerinin, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplayarak hükümetlerin baskı ve denetimine yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Assange, kitapta ayrıca, internetin erişilebilirliği ve sansür konularına da değinmektedir.

Sonuç olarak, Julian Assange'ın "Googleaks" adlı kitabı, teknolojinin insanlar üzerindeki etkileri konusunda önemli bir eleştiri sunmaktadır. Kitap, teknolojinin gizlilik, özgürlük ve sansür üzerindeki etkilerine dair farkındalık yaratmaya ve bu konuda tartışmayı teşvik etmeye yöneliktir.